Anunț construire hală

“SC NATIVE FARM SRL, titular al proiectului “Construire hală, şopron, platforme tehnologice şi împrejmuire în cadrul proiectului Diversificarea activității Native Farm SRL prin înființare unitate de producţie“, anunță publicul interesat asupra luārii deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecţia Mediului Arad, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Construire hală, şopron, platforme tehnologice şi împrejmuire în cadrul proiectului Diversificarea activității Native Farm SRL prin înființare unitate de producţie“, propus pentru a fi amplasat în comuna Păuliş, sat Sâmbăteni nr 587, jud. Arad.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează vor putea fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului din Arad, str Splaiul Mureş, FN, jud. Arad, în zilele de luni până vineri, între orele 8:00-14:00, precum şi la următoarea adresā de internet www.apmar.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autoritaţii competente pentru protecţia mediului.”

hală